X

Законодательство

29.07.2020

1.Додаток 1 наказу Мінрегіону No48 від 01.03.2019 1.ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»: 1) збільшення показників щільності населення мікрорайонувід граничних встановлених показників (пункт 6.1.16);2) зменшення відстані від фасадів з вікнами 9-поверхових та вищихжитлових будинків до меж земельних ділянок садибних будинків та до стіни найближчого садибного будинку з кварталу садибної забудови…

28.07.2020

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні Додаток 1до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 26.12.2018 2018 № 083 Порядокпайової участі замовників у розвитку інфраструктури м. Харкова 1.Загальні положення 1.1….

28.07.2020

В марте 2018 года Верховной Радой Украины было поддержано и принято решение об утверждении так называемой строительной амнистии. Такой документ дает главное преимущество – возможность узаконить самострой. Однако это возможно только в определенных случаях. Особенности нормативно-правового акта состоят в следующем: Строительная амнистия может распространяться на строения, относящиеся к классу незначительных…

28.07.2020

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1, абзацу другого частини першої, пункту 22 частини другої та пункту 14 частини третьої статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити: критерії визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, згідно з додатком 1;критерії визначення розширень і змін діяльності та об’єктів,…

20.07.2020

Про оцінку впливу на довкілля(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 29, ст.315) Цей Закон встановлює правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля, спрямованої на запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати…

20.07.2020

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИНАКАЗ 06.11.2017  № 289 Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 27 листопада 2017 р. за № 1437/31305 Про затвердження Переліку об’єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються Відповідно до частини третьої статті 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та з метою приведення нормативно-правових актів…

20.07.2020

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ№ 1063 від 27.12.2017№ 931 від 07.11.2018} Відповідно до частини другої статті 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити перелік будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає…

09.07.2020

Із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 20 вересня 2019 року N 132-IX, ОВУ, 2019 р., N 82, ст. 2791,від 2 жовтня 2019 року N 145-IX, ОВУ, 2019 р., N 84, ст. 2838,від 3 жовтня 2019 року N 157-IX, ОВУ, 2020 р., N 1, ст. 1,(який вводиться в дію…

09.07.2020

Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин Верховна Рада України постановляє: I. Внести зміни до таких законодавчих актів України: У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002, N 3 – 4, ст.27): 1) пункт “ґ”…

09.07.2020

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні Верховна Рада України постановляє: I. Внести зміни до таких законодавчих актів України: У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122): 1) доповнити Кодекс статтею 16318 такого…

09.07.2020

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності Верховна Рада України постановляє: I. Внести зміни до таких законодавчих актів України: У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122 із наступними змінами): 1) у статті 16611: в…

09.07.2020

Про внесення змін до Закону України “Про будівельні норми” щодо удосконалення нормування у будівництві Верховна Рада України постановляє: I. Внести до Закону України “Про будівельні норми” (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 5, ст. 41; 2011 р., N 18, ст. 735, N 34, ст. 343; 2013 р., N 48,…

09.07.2020

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва Верховна Рада України постановляє: I. Внести зміни до таких законодавчих актів: 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток…

^
X
Связаться с нами