X

Проектирование АЗС и АГЗС

Проектирование АЗС/АГЗС это очень сложный узкоспециализированный вопрос. Наша компания является одной из немногих специалистов, как по Харькову так и в целом по Украине, которые успешны в реализации данной задачи.

Мы выполняем весь комплекс работ и помогаем определить лучшую стратегию решения поставленной задачи, учитывая все нюансы и вопросы, которые могут возникнуть в процессе проектирования и постройки:

 • Помогаем в выборе земельного участка
 • Проектируем
 • Проходим экспертизу проектной документации
 • Помогаем оформить разрешительные документы на строительство и реконструкцию
 • Помогаем оформить документы на ввод в эксплуатацию уже построенного объекта и получить на него право собственности

Если Вас интересует данный вопрос, Вы можете обратится за бесплатной консультацией к специалистам нашей компании по телефонам указанным на странице контакты

КАК РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА АЗС/АГЗС

АЗС или АГЗС – это объекты по классу последствий СС3, а это означает, что АЗС/АГЗС – являются объектами повышенной опасности. В связи с этим есть очень жесткие требования по расположению и утвержденные нормы по расстояниям от оборудования АЗС/АГЗС до расположенных вокруг зданий и сооружений, жилых и нежилых зданий, и дорог.

Самым сложным вопросом является учесть все нормы по посадке объекта на местности. Потому что далеко не всегда есть возможность выдержать требуемые нормы расстояний.

Первым шагом, после идеи постройки в определенном месте АЗС/АГЗС или реконструкции существующего АЗС/АГЗС, является нанесение на съемку планируемых к постройке объектов и определение возможно ли на этом участке разместить то, что хочет заказчик.

Только после того как на съемке найдено место для АЗС или АГЗС, соответствующее всем пожарным и санитарным нормам, можно дальше рассматривать и вопрос оформления земельного участка, и вопрос проектирования АЗС/АГЗС.

Далеко не на всех участках возможно расположить АЗС/АГЗС, поэтому прежде чем оценить возможность реализации этой идеи, нужно выполнить все вышеперечисленные действия.

Если ситуации позволяет, то следующие шаги – это создание рабочего проекта, прохождение согласования и прохождение экспертизы проекта.

Расстояния от объектов до АЗС (складов, АГНКС и БП АЗС) в соответствии с
ДБН Б.2.2-12: 2019

Расстояния от жилых и общественных зданий до складов хранения нефти и нефтепродуктов

Ємність складу, м3 Житлові і громадські будинки при ступені вогнестійкості
I, II III IIIа, IIIб, IV, IVа, V
Більше 800 до 10000 40 45 50
Більше 100 до 800 30 35 40
До 100 20 25 30

Примітка 1. Відстань від будинків закладів дошкільної освіти, загальної середньої освіти, установ охорони здоров’я і відпочинку, видовищних установ і спортивних споруд до складів ємкістю до 100 м3 слід збільшувати у два рази, а до складів ємкістю понад 100 м3 приймати відповідно до ДСТУ – НББ.1.1-19

Примітка 2. На присадибних ділянках житлових будинків допускається підземне зберігання горючих речовин у резервуарах (крім скрапленого вуглеводневого газу) ємністю до 2м3 , до яких повинен бути забезпечений транспортний під’їзд. Відстань від цих ємностей до будинків I, ІІ, III, ІІІа, ІІІб, ступенів вогнестійкості слід приймати не менше 9 м, IV, IVа, V ступенів вогнестійкості – 12 м. Вимоги до улаштування резервуарів зі скрапленим вуглеводневим газом на території приватної забудови наведено в ДБН В.2.5-20 

Противопожарные расстояния от объектов окружающей среды к сооружениям АЗС

No з/п Найменування об’єкта, до якого визначають відстань від споруд АЗС Мінімальна відстань від споруд АЗС, м
Типів А і Б з підземними резервуарами Типу В з наземними резервуарами
малі середні великі малі середні
1 Житлові та громадські будинки 20 40 50 50 80
2 Місця з одночасним перебуванням 100 людей і більше (зупинки громадського транспорту, ринки, майданчики для ігор дітей, занять фізкультурою) 30 50 50 50 80
3 Окремі торгові палатки і кіоски 20 20 25 25 25
4 Індивідуальні гаражі та відкриті стоянки для автомобілів 18 18 18 20 20
5 Очисні каналізаційні споруди, що не відносяться до АЗС 15 15 15 25 30
6 Виробничі (за винятком указаних у пункті 8), адміністративні і побутові будинки,складські будівлі і споруди промислових підприємств I, II та III ступенів вогнестійкості 12 12 15 15 20
7 Те саме IIIа, IIIб, IV, IVа, V ступенів вогнестійкості 18 18 20 20 25
8 Виробничі будинки з наявністю радіоактивних або шкідливих речовин 100 100 100 100 100
9 Склади лісових матеріалів, торфу,волокнистих горючих речовин 20 20 20 25 25
10 Лісова ділянка, парк, міський сквер: – хвойних і змішаних порід; 25 25 25 30 40
– листяних порід 10 10 10 15 15
Примітка 1. Для виробничих будинків та складських будівель категорій А і Б відстані, зазначені в пункті 6,збільшуються на 50 %, а категорії В – на 25 %. Примітка 2. Типи АЗС вставовлюються відповідно до таблиці 10.9.

Минимальные противопожарные расстояния от модульных АЗС с одностенными резервуарами к объектам, расположенным вне территории АЗС

No з/п Вид об’єкта, до якого визначається відстань Мінімальні протипожежні відстані від модульних АЗС, м
АЗС категорії І (малої потужності) АЗС категорії ІІ (середньої потужності)
1 Житловий або громадський будинок 100 100
2 Місця з одночасним перебуванням 100 людей і більше (зупинки громадського транспорту, ринки, майданчики для ігор дітей, занять фізкультурою) 100 100
3 Торговельна палатка або кіоск 50 50
4 Індивідуальний гараж та відкрита стоянка для автомобілів 30 35
5 Очисні каналізаційні споруди, що неналежать до АЗС 30 35
6 Виробничий, складський, адміністративний та побутовий будинок і споруда промислового підприємства (за винятком будинків і споруд, зазначених у пункті 7 цієї таблиці) 30 30
7 Будинок і споруда з наявністю радіоактивних або шкідливих речовин І та ІІ класів небезпеки відповідно до ГОСТ 12.1.007-76 “ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности” (далі – ГОСТ 12.1.007-76) 100 100
8 Склад лісових матеріалів, торфу, волокнистих горючих речовин (сіна, соломи), а також ділянка відкритого залягання торфу 35 45
9 Лісова ділянка (у тому числі парк, сквер): – хвойних та змішаних порід; 40 45
– листяних порід 15 20
10 Залізниця загальної мережі (до підошви насипу або брівки виїмки) 30 30
11 Лінія електропередачі, електропідстанція (у тому числі трансформаторні підстанції) За ПУЕ За ПУЕ
Примітка. “ПУЕ” – “Правила устройства злектроустановок (6-е издание, переработанное и дополненное)” (далі – ПУЕ).

Минимальные противопожарные расстояния от технологического оборудования, зданий и сооружений АГНКС, БП АЗС к объектам, расположенным вне территории АГНКС и БП АЗС

No
з/п
Вид об’єкта, до якого визначається відстань Мінімальна протипожежна відстань, м, від технологічного обладнання, будинку або споруди
з наявністю СВГ з наявністю СПГ
1 Житловий або громадський будинок 60 35
2 Виробничий, складський, адміністративний та побутовий будинки промислового підприємства (за винятком будинків та споруд, зазначених у пункті 3 цієї таблиці) 40 25
3 Будинок і споруда з наявністю радіоактивних або шкідливих речовин I та II класу небезпеки відповідно до ГОСТ 12.1.007-76 100 100
4 Гараж та відкрита стоянка для автомобілів 40 30
5 Торговельна палатка, кіоск 60 35
6 Місця з одночасним перебуванням 100 людей і більше (зупинки громадського транспорту, ринки, майданчики для ігор дітей, занять фізкультурою) 100 35
7 Автомобільна дорога (до краю проїзної частини):
I, II, III категорій
25 15
IV,V категорій 10 10
Маршрут електрифікованого міського транспорту (до контактних дротів) 25 15
8 Залізнична колія (до підошви насипу або брівки виїмки):
– загальної мережі;
40 30
– підприємства 20 15
9 Очисна каналізаційна споруда, насосна станція, які не належать до АЗС 60 15
10 Лінія електропередачі, електропідстанція (у тому числі трансформаторні підстанції) За ПУЕ За ПУЕ
11 Склад лісових матеріалів, торфу, волокнистих горючих речовин (сіна, соломи), а також ділянка відкритого залягання торфу 50 30
12 Лісова ділянка (у тому числі парк, сквер):
– хвойних та змішаних порід;
50 30
– листяних порід 25 15
Примітка. “ПУЕ” – “Правила устройства злектроустановок (6-е издание, переработанное и дополненное)” (далі – ПУЕ).

Минимальные противопожарные расстояния от технологического оборудования, зданий и сооружения АГНКС и БП АЗС к зданиям, сооружениям автотранспортного предприятия, на территории которого она размещается

Вид будинку чи споруди автотранспортного підприємства Відстань, м, до будинку з обладнанням технологічної системи АЗС Відстань, м, до зовнішнього обладнання технологічної системи АЗС Відстань, м, до паливороздавальної колонки Відстань, м, до майданчика для автоцистерни з СВГ
За наявністю СВГ (чисельник),СПГ (знаменник)
Виробничий будинок і приміщення категорій А,Б, Г. Майданчик для зберігання транспортних засобів, призначених для перевезення небезпечних вантажів класів 2-4, 8 та підкласу 9.1 за ГОСТ 19433-88 “Грузы опасные. Классификация и маркировка”(далі – ГОСТ 19433-88) 40/30 40/30 40/30 40
Виробничий будинок і приміщення категорій В та Д у будинках: І, ІІ, ІІІ ступенів вогнестійкості 25/10 25/15 25/15 25
ІІІа, ІІІб ступенів вогнестійкості 30/15 30/20 30/20 30
IV, ІУа, V ступенів вогнестійкості 35/20 35/25 35/25 35
Адміністративний та побутовий будинок 35/20 35/25 35/25 35
Відкритий майданчик і навіс для берігання автотранспортних засобів 20/10 20/15 20/15 20
Автомобільна дорога підприємства (до краю проїзної частини) 15/10 20/15 15/10 20
Майданчик для зберігання транспортних засобів, які призначені для перевезення небезпечних вантажів класів 1,5-7 та ідкласу 9.2 за ГОСТ 19433-88 100/100 100

Необходимо учитывать, что с момента проектирования до момента получения разрешения на строительство АЗС/АГЗС – срок от 6 месяцев

Порядок действий по подготовке необходимой документации по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию АЗС и АГЗС:

Действия Кто делает
Порядок действий Перечень действий Заказчик Исполнитель
1. Перечень необходимых документов Копия паспорта и идентификационного кода Собственника или регистрационные документы для Юридических лиц. +
Правоустанавливающие документы на земельный участок +
Съемка М:500 +
2. Подготовка проектной документации Рабочий проект +
Получение ТУ от МЧС +
Получение ТУ от инженерных служб +
3. Градостроительные условия и ограничения Районный архитектор +
4. Экспертиза проекта Экспертиза проекта +
5. Оформление Разрешения на начало работ в ГАСК Копия паспорта и идентификационного кода Собственника или регистрационные документы для Юридических лиц. +
Правоустанавливающие документы на земельный участок +
Градостроительные условия и ограничения
Проектная документация +
Заключение экспертизы о соответствии проектной документации
Приказ об утверждении проектной документации +
Договор подряда на строительные работы +
Договор Авторский надзор
Договор Технический надзор +
6. Подготовка к оформлению Сертификата готовности объекта к эксплуатации в ГАСК Изготовление нового Тех.Паспорта +
Предоставить копию Договора о долевом участии в развитии инфраструктуры населенного пункта (4% от сметной стоимости строительства) +
Предоставить квитанцию об оплате, согласно Договора Долевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта (обязательные данные, вносятся в декларацию) +
Собрать исполнительную документацию по строительным работам (акты скрытых работ, акты выполненных работ, журнал авторского надзора, журнал ведения работ, сертификаты на материалы и оборудование)
7. Подготовка документов к Регистрации Сертификат о готовности (оригинал + копия)
Документы Юр. Лицо
Новый Технический паспорт (оригинал и копия заверенная печатью техника)
8. Регистрация в Регистрационной службе управления юстиции или в Нотариальной конторе +
9. Получение готового «Витяга» из Реестра недвижимого имущества +

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАЗДЕЛЫ:

 • Топогеодезическая съемка
 • Инженерно-геологические изыскания
 • Общая пояснительная записка
 • Градостроительный расчет
 • ГП (ген. план) в полном объеме
 • АР (архитектурное решение)
 • КЖ (конструкции железобетонные)
 • КМ (конструкции металлические)
 • ТХ (технологические решения)
 • ОВ (отопление, вентиляция)
 • ВК (водоснабжение, водоотведение) внутреннее
 • ЭМО (электроснабжение) внутреннее
 • Наружное электроснабжение
 • Наружные сети НВК (наружные сети водоснабжение и водоотведение)
 • Молниезащита и заземление
 • Топочная
 • Электрохимзащита
 • Проект газоснабжения
 • Сети. Связи
 • ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду)
 • Раздел инженерно-технических мероприятий по гражданской защите
 • Проект системы раннего обнаружения чрезвычайной ситуации
 • Пожарная сигнализация. МЧС
 • Идентификация объекта повышенной опасности (если нет существующего)
 • Расчет класса последствий
 • Сводный сметный расчет
 • ПОС (план организации строительства)
 • Строительная экспертиза проекта
 • Экспертиза ОВД

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АЗС. ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ АЗС/АГЗС

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ОВД НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

 1. Документы на право собственности на земельный участок (или договор аренды земельного участка). Правоустанавливающие документы на земельный участок (акт землеотвода с границами территории или договор аренды земли, или др.). Кадастровый номер земельного участка.
 2. Градостроительные условия и ограничения.
 3. Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с картой-схемой источников выбросов и ситуационным планом с нанесенной санитарно-защитной зоной (ситуационная карта, карта-схема источников выбросов, таблицы характеристик источников и характеристик выбросов 2.1 и 2.2 и раздел «Особенности размещения предприятия»).
 4. Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
 5. Климатические характеристики района расположения предприятия (справка Гидрометцентра).
 6. Фоновые концентрации загрязняющих веществ (справка Гидрометцентра).
 7. Данные об источниках водоснабжения и водоотведения существующей АСЗ (если централизованное — договор на водоснабжение или ТУ на подключение; если из скважины — разрешение на спецводопользование).
 8. Данные по водоотведению (договор водоотведения или вывоз жидких отходов).
 9. Договоры на вывоз отходов и форма 1 — отходы (годовая) за предыдущий год.
 10. Проект установки (сокращение) санитарно-защитной зоны с заключением государственной санитарной службы (при наличии в случае несоблюдения СЗЗ).
 11. Идентификация объекта повышенной опасности, свидетельство о государственной регистрации объекта (объектов) повышенной опасности.
 12. Отчет по инженерно-геологических изысканий участка строительства при наличии.
 13. Технические характеристики проектируемого оборудования (паспорт оборудования).
 14. Разделы проекта: генплан чертежу, разделы водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и др.
 15. Проект организации строительства с приложениями (машины, механизмы, строительные материалы, электроды, красящие вещества и т.д.) Ведомость демонтажа.
 16. Разделы сметной документации с расходом материалов.

НОВОСТИ В СФЕРЕ АЗС/АЗГС

^
X
Связаться с нами