+38 (099) 268 3104
                                       +38 (057) 764 1441

+38 (098) 721 4627

 

 


Додаток 3 1
до Порядку

_______________________________________________
      (найменування органу, якому надсилається повідомлення)

Замовник
_______________________________________________
             (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, місце
_______________________________________________
         проживання, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
_______________________________________________
      номер облікової картки платника податків (не зазначається
_______________________________________________
         фізичними особами, які через свої релігійні переконання
_______________________________________________
             відмовляються від прийняття реєстраційного номера
_______________________________________________
        облікової картки платника податків та повідомили про це
_______________________________________________
                   відповідному контролюючому органу і мають
_______________________________________________
                          відмітку у паспорті), номер телефону;
_______________________________________________
             найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
_______________________________________________
   код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер,
_______________________________________________
                                            номер телефону)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих/будівельних робіт

Відповідно до пункту 4 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 17 січня 2017 р. N 1817-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності" повідомляю про зміну даних у декларації про початок виконання підготовчих/будівельних робіт (необхідне підкреслити), зареєстрованій ___ ____________ 20__ р. N ________________,
а саме: _______________________________________________________________________________
                                      (право на будівництво передано іншому замовникові; зміненоосіб, відповідальних за
_____________________________________________________________________________________
                         проведення авторського і технічного нагляду; проведено коригування проектної документації
_____________________________________________________________________________________,
                                       в установленому порядку, виявлено технічну помилку (необхідне зазначити))
та додаю засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують зазначені зміни.Попередній замовник
(у разі зміни замовника)

 
___________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 


З метою забезпечення ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                             (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цьому повідомленні, та виконання підготовчих/будівельних робіт з порушенням вимог, визначених проектною документацією, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону (зазначається у разі зміни замовника).

Додатки:

1. _______________________________________________________________________.

2. _______________________________________________________________________.

3. _______________________________________________________________________.Замовник

__________________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.       ____________

 

 

     

Примітка.

Кожна сторінка цього повідомлення підписується замовником та засвідчується його печаткою (за наявності).


(Порядок доповнено додатком 3 1 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N 404)

 

 

Мы на карте

Контакты

Украина, Харьков

Ул. Рымарская, 21 А


E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


Телефон: +38 (057) 764 1441
                 +38 (099) 268 3104

                 +38 (098) 721 4627

 

Задать вопрос


 Проектно-строительная компания в Фейсбуке Канал Ютуб проектно-строительной компании Спецстройпроект-1