+38 (099) 268 3104
                                       +38 (057) 764 1441

+38 (098) 721 4627

 

 


Додаток 9
до Порядку_____________________________________________________________________________________
(найменування органу, який видає дозвіл)

ДОЗВІЛ
на виконання будівельних робіт

від ___ ____________ 20___

N _______________

Цей дозвіл надано:
замовнику ___________________________________________________________________________
                                                        (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, номер облікової картки
_____________________________________________________________________________________
                                      платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні
_____________________________________________________________________________________
                                переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
_____________________________________________________________________________________
                                      платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу
_____________________________________________________________________________________
                                                                       і мають відмітку у паспорті), місце проживання
___________________________________________________________________________________,
                                   або найменування юридичної особи, її місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ)

генеральному підряднику (підряднику) ____________________________________________________
                                                                                                                      (найменування, місцезнаходження
_____________________________________________________________________________________
                                                 генерального підрядника (підрядника), код згідно з ЄДРПОУ, номер телефону,
_____________________________________________________________________________________.
                                                                     серія та номер ліцензії) (необхідне зазначити)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                  (найменування об'єкта будівництва)
місце розташування об'єкта будівництва __________________________________________________,
вид будівництва _______________________________________________________________________
                                                                            (нове будівництво, реконструкція,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                        реставрація, капітальний ремонт)
код об'єкта ___________________________________________________________________________.
                                                                 (згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

Проектна документація розроблена _______________________________________________________
                                                                                                                   (найменування, місцезнаходження,
_____________________________________________________________________________________
                                                                             код згідно з ЄДРПОУ проектувальника)
під керівництвом ______________________________________________________________________
                                                                            (прізвище, ім'я та по батькові головного архітектора (інженера)
_____________________________________________________________________________________
                                                                    проекту, серія і номер його кваліфікаційного сертифіката)
та затверджена замовником _____________________________________________________________
                                                                                             (дата затвердження (для фізичних осіб) чи
_____________________________________________________________________________________
                                             прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, яка затвердила проект, дата затвердження
_____________________________________________________________________________________,
                                                 або назва, номер та дата видачі розпорядчого документа (для юридичних осіб)
клас наслідків (відповідальності) _________________________________________________________.

Експертиза проекту будівництва проведена ________________________________________________
                                                                                                                                        (найменування експертної
_____________________________________________________________________________________
                                    організації, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові відповідального експерта,
_____________________________________________________________________________________.
                                         серія і номер кваліфікаційного сертифіката у разі будівництва за проектом)

Авторський нагляд здійснює ____________________________________________________________
                                                                                               (прізвище, ім'я та по батькові особи, номер
_____________________________________________________________________________________
                                               та дата видачі документа, що підтверджує повноваження особи на здійснення
_____________________________________________________________________________________.
                                                                   авторського нагляду, найменування посади)

Технічний нагляд здійснює _____________________________________________________________
                                                                                                           (прізвище, ім'я та по батькові особи,
_____________________________________________________________________________________.
                                                                      серія і номер її кваліфікаційного сертифіката)

Відповідальним виконавцем робіт є ______________________________________________________
                                                                                                                    (прізвище, ім'я та по батькові особи,
_____________________________________________________________________________________
                                   номер та дата видачі документа, що підтверджує повноваження особи на виконання робіт
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                        найменування посади)

_____________________________
(найменування посади
відповідальної особи органу)

___________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.


(додаток 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N 404,
від 25.04.2018 р. N 327)

 

Мы на карте

Контакты

Украина, Харьков

Ул. Рымарская, 21 А


E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


Телефон: +38 (057) 764 1441
                 +38 (099) 268 3104

                 +38 (098) 721 4627

 

Задать вопрос


 Проектно-строительная компания в Фейсбуке Канал Ютуб проектно-строительной компании Спецстройпроект-1