+38 (099) 268 3104
                                       +38 (057) 764 1441

+38 (098) 721 4627

 

 

 

Додаток 2
до Порядку                        ЗАРЕЄСТРОВАНО
_______________________________________
       (найменування органу державного архітектурно-
_______________________________________
      будівельного контролю, який провів реєстрацію)
________ _____________ 20__ р. N
__________   ___________________________
       (підпис)          (ініціали та прізвище посадової особи)
М. П.ДЕКЛАРАЦІЯ
про готовність до експлуатації об'єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта 

1. Інформація про об'єкт

_____________________________________________________________________________________
(найменування та місце розташування закінченого будівництвом об'єкта згідно з документом, що дає право
_________________________________________________________________________________________________
на виконання будівельних робіт)
_____________________________________________________________________________________
(найменування будинку, будівлі, споруди, що є частиною об'єкта будівництва та готові до
_____________________________________________________________________________________
експлуатації (заповнюється в разі прийняття в експлуатацію окремих будинків, будівель,
_____________________________________________________________________________________
споруд, якщо згідно з будівельним паспортом передбачено будівництво декількох об'єктів)
_____________________________________________________________________________________.
(код об'єкта згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

2. Інформація про замовника

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
_____________________________________________________________________________________
місце проживання, номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними
_____________________________________________________________________________________
особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
_____________________________________________________________________________________
номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу
_____________________________________________________________________________________
державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи,
_____________________________________________________________________________________
місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер;
_____________________________________________________________________________________.
номер телефону)

3. Інформація про повідомлення про початок виконання будівельних робітНайменування органу, до якого подано повідомлення

Дата подання повідомлення

Реєстраційний номер


4. Інформація про місце розташування об'єкта будівництва __________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                     (згідно з документом, що дає право на виконання будівельних робіт)

5. Інформація про документ, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою _____________________________________________________________________________________
                                                                                       (дата, серія, номер документа,
_____________________________________________________________________________________
                                            що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, дата,
_____________________________________________________________________________________
                                                                номер договору суперфіцію (необхідне зазначити)
___________________________________________________________________________________. 
                                                             та кадастровий номер земельної ділянки)

6. Інформація про проведену технічну інвентаризацію об'єкта
_____________________________________________________________________________________
                             (прізвище, ім'я та по батькові особи, що проводила технічну інвентаризацію, дата, номер
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                паспорта технічної інвентаризації)

7. Характеристика індивідуальних житлових, садових, дачних будинків (за результатами технічної інвентаризації)Кількість поверхів

Загальна площа, кв. метрів

Житлова площа, кв. метрів

Нежитлова площа, кв. метрівКількість квартир _____________________________________________________________________.

Кількість кімнат _______________________________________________________________________.

Матеріали зовнішніх стін _______________________________________________________________.

Перелік інженерного обладнання: холодне та гаряче водопостачання, водовідведення, опалення: централізоване, пічне (необхідне підкреслити), від індивідуальних опалювальних установок (зазначити).

Загальна площа нежитлових будівель об'єкта, кв. метрів __________________________________.

Вартість основних засобів, які приймаються в експлуатацію ____________________ тис. гривень.

8. На об'єкті виконано всі передбачені будівельним паспортом обсяги робіт з дотриманням відповідних державних будівельних норм, стандартів і правил. Обладнання встановлено згідно з актами про його прийняття після випробування у визначеному порядку.

Заходи з охорони праці, забезпечення вибухобезпеки, пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища і антисейсмічні заходи проведені в повному обсязі.

ВВАЖАТИ ЗАКІНЧЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТ ГОТОВИМ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

З метою забезпечення ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів відповідно до Закону України "Про захист персональних
даних" я, _____________________________________________________________________________,
                                                                               (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у декларації про готовність об'єкта до експлуатації, встановлена відповідальність відповідно до закону.

________________
(найменування посади)

___________
(підпис)

___________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

М. П. (за наявності)Примітки.

1. Відповідно до Державного класифікатора будівель і споруд ДК 018-2000: 1110.1 - будинки одноквартирні масової забудови; 1110.2 - котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності; 1110.3 - будинки садибного типу; 1110.4 - будинки дачні та садові.

2. Кожна сторінка декларації підписується керівником замовника та засвідчується за наявності печаткою замовника (для юридичної особи) або підписується замовником (для фізичної особи).(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 880,
 від 07.06.2017 р. N 409,
від 25.04.2018 р. N 327)


 

Мы на карте

Контакты

Украина, Харьков

Ул. Рымарская, 21 А


E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


Телефон: +38 (057) 764 1441
                 +38 (099) 268 3104

                 +38 (098) 721 4627

 

Задать вопрос


 Проектно-строительная компания в Фейсбуке Канал Ютуб проектно-строительной компании Спецстройпроект-1