+38 (099) 268 3104
                                       +38 (057) 764 1441

+38 (098) 721 4627

 

 


Додаток 2
до Порядку 

_____________________________________________
    (найменування органу державного архітектурно-будівельного
_____________________________________________
                       контролю, якому надсилається повідомлення)

Замовник
______________________________________________
             (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, місце
______________________________________________
        проживання, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
______________________________________________
      номер облікової картки платника податків (не зазначається
______________________________________________
       фізичними особами, які через свої релігійні переконання
______________________________________________
             відмовляються від прийняття реєстраційного номера
______________________________________________
     облікової картки платника податків та повідомили про це
______________________________________________
     відповідному контролюючому органу і мають
______________________________________________
                          відмітку у паспорті), номер телефону;
______________________________________________
           найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
______________________________________________
   код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер,
______________________________________________
                                              номер телефону)ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта / про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта

Відповідно до статті 35 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" повідомляю про початок виконання будівельних робіт, визначених державними будівельними нормами, стандартами і правилами / про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт
від ___ ____________ 20__ (необхідне підкреслити).

_____________________________________________________________________________________,
                                                                                (найменування об'єкта будівництва)
місце розташування об'єкта будівництва __________________________________________________,
вид будівництва ______________________________________________________________________,
                                                                              (нове будівництво, реконструкція)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                 
код об'єкта ___________________________________________________________________________.
                                                              (згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

Будівельний паспорт (у разі будівництва за будівельним паспортом)
__________________ виданий ___________________________________________________________
                  (номер)                                                                                (найменування органу, який його видав,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                  дата видачі)
проектна документація (у разі розроблення проекту на підставі будівельного паспорта) розроблена
_____________________________________________________________________________________
                                                                   (найменування проектувальника, код згідно з ЄДРПОУ)
під керівництвом (у разі розроблення проекту):Найменування посади відповідальної особи

Прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону

Найменування, дата видачі та номер документа про призначення

Серія та номер кваліфікаційного сертифікатата затверджена замовником _____________________________________________________________
                                                                                                (дата затвердження (для фізичних осіб) чи
_____________________________________________________________________________________
                                      прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, яка затвердила проект, дата затвердження
_____________________________________________________________________________________,
                                             або назва, номер та дата видачі розпорядчого документа (для юридичних осіб)

основні показники індивідуальних житлових, садових, дачних будинків (у разі розроблення проекту):

Кількість поверхів

Загальна площа, кв. метрів

Житлова площа, кв. метрів

Нежитлова площа, кв. метрівзагальна площа нежитлових будівель об'єкта, кв. метрів ________________.

Експертиза проекту будівництва проведена (у разі розроблення проекту, за наявності) _____________________________________________________________________________________
                                                                                                                               (найменування експертної
_____________________________________________________________________________________
                                організації, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові відповідального експерта,
_____________________________________________________________________________________.
                                           серія і номер кваліфікаційного сертифіката у разі будівництва за проектом)

Відповідальною особою проектувальника, що здійснює авторський нагляд, визначено (за наявності) _____________________________________________________________________________________.
                                                                                                (прізвище, ім'я та по батькові)

Технічний нагляд здійснює (за наявності) _________________________________________________
                                                                                                                             (прізвище, ім'я та по батькові особи,
_____________________________________________________________________________________.
                                                          номер телефону, серія і номер кваліфікаційного сертифіката)

Земельна ділянка використовується для будівництва на підставі _______________________________
_____________________________________________________________________________________
                                           (дата, серія, номер документа, що посвідчує право власності чи користування
_____________________________________________________________________________________
                                           земельною ділянкою, дата, номер договору суперфіцію (необхідне зазначити)
____________________________________________________________________________________.
                                                          та кадастровий номер земельної ділянки)

Інформація про генерального підрядника (підрядника - у разі, коли будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників)
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
_____________________________________________________________________________________
                         серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника
_____________________________________________________________________________________
                        податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються
_____________________________________________________________________________________
                                       від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
_____________________________________________________________________________________
                      повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);
_____________________________________________________________________________________
                                                найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків
_____________________________________________________________________________________.
                                                         згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)

З метою забезпечення ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, _______________________________________________________________________________________,
                                                                              (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цьому повідомленні, та виконання будівельних робіт з порушенням вимог, визначених проектною документацією (у разі розроблення проекту на підставі будівельного паспорта), державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону.

Замовник

__________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

Примітки.

1. Кожна сторінка цього повідомлення підписується замовником та засвідчується його печаткою (за наявності).

1 1. В інформації про місце розташування об'єкта будівництва зазначається:

1) у разі реконструкції об'єкта будівництва - раніше присвоєна адреса об'єкта нерухомого майна;

2) у разі нового будівництва - кадастровий номер земельної ділянки та місцезнаходження земельної ділянки, на якій розташовуватиметься об'єкт будівництва, згідно з документом, що посвідчує право власності (користування) такою ділянкою.

У разі коли інформація про місце розташування об'єкта будівництва, яка зазначена в будівельному паспорті, відрізняється від інформації про місце розташування об'єкта будівництва, визначеної підпунктами 1 і 2 цього пункту, додатково зазначається інформація про місце розташування об'єкта будівництва, яка зазначена в такому будівельному паспорті.

У разі зміни даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта, інформація про місце розташування об'єкта будівництва зазначається згідно з раніше надісланим повідомленням про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта.

2. Відомості щодо експертизи проекту будівництва зазначаються стосовно об'єктів, для яких проведення експертизи є обов'язковим, чи у разі проведення експертизи за бажанням замовника.

3. Відомості щодо проектної документації зазначаються у випадку, якщо замовник за власним бажанням розробив проект будівництва.

4. Реконструкція об'єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаменту у плані може здійснюватися за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.


(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 879,
від 07.06.2017 р. N 404,
від 25.04.2018 р. N 327)

 

Мы на карте

Контакты

Украина, Харьков

Ул. Рымарская, 21 А


E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


Телефон: +38 (057) 764 1441
                 +38 (099) 268 3104

                 +38 (098) 721 4627

 

Задать вопрос


 Проектно-строительная компания в Фейсбуке Канал Ютуб проектно-строительной компании Спецстройпроект-1