+38 (096) 173 0008
                                                                       +38 (057) 764 1441


Закрыть
Ваше имя
Контактный телефон
Удобное время звонка
Введите код с картинки

Материалы

 

Додаток 8
до Порядку

______________________________________________

(найменування органу державного архітектурно-

_____________________________________________

будівельного контролю, якому надсилається заява)

 

Замовник __________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,

_____________________________________________

місце проживання, серія і номер паспорта, ким і коли _____________________________________________ виданий, номер облікової картки платника податків

_____________________________________________

(не зазначається фізичними особами, які через свої _____________________________________________

релігійні переконаннявідмовляються від прийняття _____________________________________________

реєстраційного номераоблікової картки платника _____________________________________________

податків та повідомили про цевідповідному органу

_____________________________________________

державної податкової служби і мають відмітку у

_____________________________________________

паспорті),номер телефону; найменування _____________________________________________

юридичної особи, її місцезнаходження,

_____________________________________________

код платника податків згідно з ЄДРПОУ _____________________________________________

або податковий номер, номер телефону)

 

ЗАЯВА
про прийняття в експлуатацію закінченого
будівництвом об’єкта та видачу сертифіката

 

Прошу прийняти в експлуатацію ________________________________________________

(найменування об’єкта,

________________________________________________________________________________________________

його місцезнаходження)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(код об’єкта згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

______________________________________________ та видати сертифікат.

 

З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт та внесених змін до них; декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації;  дозволів на виконання будівельних робіт, відмов у їх видачі та анульованих дозволів; декларацій про готовність об’єкта до експлуатації, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” я, __________________________________,

         (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Додаток. Акт готовності об’єкта до експлуатації на ___ арк.

 

 

 

Замовник (уповноважена особа)

____________________
(найменування посади)

________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

 

МП (за наявності)

 

___ ____________ 20__ р.

 

 

{Додаток 8 в редакції Постанови КМ № 750 від 08.09.2015}

 

 

 

 Проектно-строительная компания в Фейсбуке Канал Ютуб проектно-строительной компании Спецстройпроект-1