+38 (096) 173 0008
                                                                       +38 (057) 764 1441


Закрыть
Ваше имя
Контактный телефон
Удобное время звонка
Введите код с картинки

Материалы

 

Додаток 6
до Порядку

______________________________________________________

(найменування органу державного архітектурно-будівельного

_____________________________________________________

контролю, якому надсилається заява)

Замовник __________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,

____________________________________________________

місце проживання, серія і номер паспорта,

____________________________________________________

ким, коли виданий, місце проживання;

___________________________________________________

найменування юридичної особи, її

___________________________________________________

місцезнаходження, код платника податків згідно

___________________________________________________

з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)

 

ЗАЯВА

Відповідно до статті 391 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” прошу внести зміни до декларації про готовність до експлуатації об’єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта / декларації про готовність до експлуатації об’єкта, який належить до I-III категорії складності/ декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта, на який визнано право власності за рішенням суду, зареєстрованої __________ 20___ р. № ___

_____________________________________________________________________________,
(найменування об’єкта будівництва)

поштова/будівельна адреса _____________________________________________________,

вид будівництва ______________________________________________________________,

(нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення

____________________________________________________________________________________________,

діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт)

код об’єкта ___________________________________________________________________,

                                      (згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

категорія складності ___________________________________________________________.

Найменування документа, що є підставою для зміни даних, _____________________

_____________________________________________________________________________

від ___ __________ 20__ № ______, виданого ______________________________________

_____________________________________________________________________________.

(найменування органу, який видав)

Додатки.        1. Декларація, в якій виявлено технічну помилку або недостовірні дані, в одному примірнику.

2. Декларація, в якій враховано зміни, у двох примірниках.

 

З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт та внесених змін до них; декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; дозволів на виконання будівельних робіт, відмов у їх видачі та анульованих дозволів; декларацій про готовність об’єкта до експлуатації, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” я, ___________________________________,                                                                          (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

 

Замовник

МП

____________________

(підпис)

____________________

(ініціали та прізвище)

 

Інженер
технічного нагляду

МП


____________________

(підпис)


____________________

(ініціали та прізвище)

Відповідальна особа проектувальника -

головний архітектор (інженер) проекту

МП
____________________

(підпис)
____________________

(ініціали та прізвище)

___________

Примітки.      1. На кожній сторінці заяви замовником проставляється підпис, що засвідчується його печаткою (за наявності). У випадку зміни замовника заява подається діючим замовником з додаванням до неї декларації про готовність об’єкта до експлуатації, в якій зазначаються відомості про замовника, якому передано право на будівництво об’єкта.

2. Відомості щодо інженера технічного нагляду та відповідальної особи проектувальника можуть не зазначатися у разі виконання будівельних робіт за будівельним паспортом або прийняття в експлуатацію самочинно збудованого нерухомого майна, на яке визнано право власності за рішенням суду.

 

 

{Додаток 6 в редакції Постанови КМ № 750 від 08.09.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 880 від 21.10.2015}

 

 Проектно-строительная компания в Фейсбуке Канал Ютуб проектно-строительной компании Спецстройпроект-1