+38 (096) 173 0008
                                                                       +38 (057) 764 1441


Закрыть
Ваше имя
Контактный телефон
Удобное время звонка
Введите код с картинки

Материалы

 

Додаток 2
до Порядку

 

ЗАРЕЄСТРОВАНО
  ______
______________________________________

(найменування органу державного архітектурно-

  _____________________________________________________

будівельного контролю, який провів реєстрацію)

  ________ _____________ 20__ р. №

 

  __________    ____________________________

       (підпис)           (ініціали та прізвище посадової особи)

МП

 

 

ДЕКЛАРАЦІЯ
про готовність до експлуатації об’єкта, будівництво якого здійснено

на підставі будівельного паспорта

 

1. Інформація про об’єкт

_____________________________________________________________________________

(адреса та найменування закінченого будівництвом об’єкта згідно з будівельним паспортом)

_____________________________________________________________________________________________

(найменування будинку, будівлі, споруди, що є частиною об’єкта будівництва та готові до _____________________________________________________________________________________________

експлуатації  (заповнюється в разі прийняття в експлуатацію окремих будинків, будівель,

_____________________________________________________________________________________________

споруд, якщо згідно з будівельним паспортом передбачено будівництво декількох об’єктів)

_____________________________________________________________________________________________.

(код об’єкта згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

 

2. Інформація про замовника

 

_____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

____________________________________________________________________________________________

місце проживання, номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними

____________________________________________________________________________________________

особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного

____________________________________________________________________________________________

номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу

____________________________________________________________________________________________

державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи,

____________________________________________________________________________________________

місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер;

____________________________________________________________________________________________.

номер телефону)

3. Інформація про повідомлення про початок виконання будівельних робіт

 

Найменування органу, до якого подано повідомлення

Дата подання повідомлення

Реєстраційний номер

 

 

 

 

 

4. Інформація про поштову/будівельну адресу

________________________________________________________________________________

5. Інформація про документ, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою _______________________________________________________________________

(дата, серія, номер документа,

________________________________________________________________________________

що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, дата,

________________________________________________________________________________

номер договору суперфіцію (необхідне зазначити)

______________________________________________________________________________.

та кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)

 

6. Інформація про проведену технічну інвентаризацію об’єкта

________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи, що проводила технічну інвентаризацію, дата, номер

_______________________________________________________________________________________________.

паспорта технічної інвентаризації)

 

7. Характеристика індивідуальних житлових, садових, дачних будинків (за результатами технічної інвентаризації)

 

Кількість поверхів

Загальна площа, кв. метрів

Житлова площа, кв. метрів

Нежитлова площа, кв. метрів

 

 

 

 

Загальна площа нежитлових будівель об’єкта, кв. метрів _____________.

 

8. На об’єкті виконано всі передбачені будівельним паспортом обсяги робіт з дотриманням відповідних державних будівельних норм, стандартів і правил. Обладнання встановлено згідно з актами про його прийняття після випробування у визначеному порядку.

Заходи з охорони праці, забезпечення вибухобезпеки, пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища і антисейсмічні заходи проведені в повному обсязі.

ВВАЖАТИ ЗАКІНЧЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ ОБЄКТ ГОТОВИМ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт та внесених змін до них; декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; дозволів на виконання будівельних робіт, відмов у їх видачі та анульованих дозволів; декларацій про готовність об’єкта до експлуатації, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” я, __________________________________________,

                                                                                                    (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у декларації про готовність об’єкта до експлуатації, встановлена відповідальність відповідно до закону.

 

____________________                            ___________                           ____________________________

(найменування посади)                (підпис)                        (прізвище, імя та по батькові)

 

МП

_______________

Примітки.

1. Відповідно до Державного класифікатора будівель і споруд ДК 018-2000: 1110.1 - будинки одноквартирні масової забудови; 1110.2 - котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності; 1110.3 - будинки садибного типу; 1110.4 0- будинки дачні та садові.

 

2. Кожна сторінка декларації підписується керівником замовника та засвідчується за наявності печаткою замовника (для юридичної особи) або підписується замовником (для фізичної особи).

 

 

{Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 750 від 08.09.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 880 від 21.10.2015}

 

 Проектно-строительная компания в Фейсбуке Канал Ютуб проектно-строительной компании Спецстройпроект-1