+38 (096) 173 0008
                                                                       +38 (057) 764 1441


Закрыть
Ваше имя
Контактный телефон
Удобное время звонка
Введите код с картинки

Материалы

 

Додаток 3
до Порядку 

_____________________________________________
   (найменування органу державного архітектурно-будівельного
_____________________________________________
                        контролю, якому надсилається заява)

Замовник
______________________________________________
             (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, місце
______________________________________________
        проживання, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
______________________________________________
      номер облікової картки платника податків (не зазначається
______________________________________________
       фізичними особами, які через свої релігійні переконання
______________________________________________
             відмовляються від прийняття реєстраційного номера
______________________________________________
     облікової картки платника податків та повідомили про це
______________________________________________
     відповідному контролюючому органу і мають
______________________________________________
                          відмітку у паспорті), номер телефону;
______________________________________________
           найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
______________________________________________
   код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер,
______________________________________________
                                              номер телефону)ЗАЯВА

Відповідно до статті 39 1 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" прошу внести зміни до повідомлення про початок виконання підготовчих/будівельних робіт (необхідне підкреслити) _________________________________________________________________________,

(найменування об'єкта будівництва)

поштова/будівельна адреса _____________________________________________________________,
вид будівництва ______________________________________________________________________,
                                                                               (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення,

_____________________________________________________________________________________,
капітальний ремонт)

код об'єкта ___________________________________________________________________________,
                                     (згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)
клас наслідків (відповідальності) __________________________________________________________.

Найменування документа, що є підставою для зміни даних, ___________________________________ від _______________20__ N ______, виданого  ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

З метою забезпечення ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, ____________________________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Додаток.

Повідомлення про початок виконання підготовчих/будівельних робіт, в якому враховано зміни, в одному примірнику.

Замовник

__________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

М. П.Примітка.

На кожній сторінці заяви замовником проставляється підпис, що засвідчується його печаткою (за наявності).(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N 404)


 

 Проектно-строительная компания в Фейсбуке Канал Ютуб проектно-строительной компании Спецстройпроект-1