+38 (096) 173 0008
                                                                       +38 (057) 764 1441


Закрыть
Ваше имя
Контактный телефон
Удобное время звонка
Введите код с картинки


Додаток 11
до Порядку


____________________________________________________
(найменування органу державного архітектурно-будівельного контролю)

ВІДМОВА
у видачі дозволу на виконання будівельних робіт
від ___ ____________ 20__ N _____

_____________________________________________________________________________________,
                                                                                         (найменування об'єкта будівництва)
поштова/будівельна адреса ______________________________________________________________,
вид будівництва _______________________________________________________________________
                                                                              (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                        реставрація, капітальний ремонт)
код об'єкта ___________________________________________________________________________,
                                                         (згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)
клас наслідків (відповідальності) _________________________________________________________.

За результатами розгляду заяви __________________________________________________________
                                                                                                                 (найменування або прізвище, ім'я,
______________________________________________________________________________________
                                                                                                       по батькові замовника)
про видачу дозволу на виконання будівельних робіт від ___ ____________ 20__ N ________ та доданих до неї документів установлено, що ________________________________________________.
                                                                                                                                               (обґрунтування причин відмови)

У видачі дозволу на виконання будівельних робіт відмовлено.

____________________
       (найменування посади)

_________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

М. П.(додаток 11 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 879,
від 07.06.2017 р. N 404)

 

 

 Проектно-строительная компания в Фейсбуке Канал Ютуб проектно-строительной компании Спецстройпроект-1