+38 (096) 173 0008
                                                                       +38 (057) 764 1441


Закрыть
Ваше имя
Контактный телефон
Удобное время звонка
Введите код с картинки

ЗРАЗОК

Найменуванняоргану,якомунадсилається територіальні органи Держархбудінспекції України.

декларація

-

заповнення декларації про початок виконання підготовчих робіт

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – замовника.

Додаток 2Місце    проживання    замовника, серія    і номер паспорта, номер

до Порядку виконання підготовчих робіт

Фізичними особами не заповнюється.

Інспекція державного архітектурно- будівельного контролю(найменування органу, якому надсилається декларація)

ЗамовникІванов Іван Іванович

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,

Найменування документацією,

об’єкта

будівництвазгідноз

розробленою

відповіднодо

вимог

проектною Порядку

розробленняпроектноїдокументаціїнабудівництво

затвердженого  наказом Мінрегіонбуду  України 16.05.2011

об'єктів,

№  45 та

ДБН А.2.2-3-2012 «Склад та зміст проектної документації на будівництво об`єктів»

м. Київ, вул. Київська, 1, ХХ 000000,000-000-00-00

місце проживання, серія і номер паспорта, номер телефону;


найменування юридичної особи, її місцезнаходження,


Поштова/будівельнаадресаоб`єктабудівництвавідповіднодо правовстановлюючого документа на землю та проектної документації.

код згідно з ЄДРПОУ, номер телефону)ДЕКЛАРАЦІЯ

Вид будівництва, до якого віднесені роботи, що виконуються на об`єкті згідно з проектною документацією відповідно до вимог ДБН А.2.2-3-2012 «Склад та зміст проектної документації на будівництво об`єктів»

про початок виконання підготовчих робіт

Будівництво складу

(найменування об’єкта будівництва)


поштова/будівельна адресавул. Київська, 1 у м. Києві


вид будівництванове будівництво(нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт)


Проект виконання підготовчих робіт розроблений


Найменуванняпроектувальника,якимрозробленапроектна документація, його код згідно з ЄДРПОУ.

ПП «Проект», 00000000(найменування підрядної організації — виконавця робіт, код згідно з ЄДРПОУ)


Прізвище, ім’я, по батькові та посада особи (замовника), яка затвердила проект, дата затвердження.

та затвердженийІванов І.І., 00.00.2000(прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, яка затвердила проект, дата затвердження або назва, номер та дата видачі розпорядчого документа)


Прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер кваліфікаційного сертифіката, номер телефону особи, відповідальної за проведення технічного нагляду, визначеної відповідно до Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об’єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. N 903.

Технічний нагляд здійснюєПІБ, ІТ 000000, 000-00-00(прізвище, ім’я та по батькові особи, серія і номер кваліфікаційного сертифіката, номер телефону)

Земельна ділянка використовується для будівництва на підставі Державний акт на право власності на  земельну ділянку від 00.00.2000 №    00-0-00000

Зазначається документ, на підставі якого використовується земельна ділянка для будівництва (державний акт, свідоцтво про право власності на землю, договір оренди/суперфіцію), дата, номер.

Відомості щодо земельної ділянки не зазначаються:

  1. у разі реконструкції, реставрації або капітального ремонту об’єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів фундаментів  у плані;

  2. при реконструкції або капітальному ремонті автомобільних доріг, залізничних колій, ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій у межах земель їх розміщення;

  3. у разі будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури на замовлення органів державної влади та органів місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи комунальної власності.

(державного акта, свідоцтва про право власності на землю (дата, серія, номер), договору оренди/суперфіцію (дата, номер) (необхідне зазначити)

З метою забезпечення ведення обліку декларацій про початок виконання підготовчих робіт і відповідно до Закону України ―Про

захист  персональних  даних‖ я,Іванов Іван Іванович,

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)


даю згоду на оброблення моїх персональних даних.


Замовник

Х

(підпис)

Іванов І.І.

(ініціали та прізвище)


Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – замовника.

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цій декларації, та виконання підготовчих робіт з порушенням вимог, визначених проектом виконання робіт, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону.

Особистий підпис, ініціали та прізвище фізичної особи – замовника.

М.П.Фізичною особою не проставляєтьсяЗареєстровано


(найменування органу)


  20 р. №  

(підпис)

(ініціали та прізвище посадової особи)

М.П.

Заповнюється органом, якому надсилається декларація.

Необхідно звернути увагу на те, що замовник повинен підписати кожну сторінку декларації

Примітка.Кожна сторінка цієї декларації підписується замовником та засвідчується його печаткою (за наявності).

 

{Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 653 від 11.07.2012}


 

 Проектно-строительная компания в Фейсбуке Канал Ютуб проектно-строительной компании Спецстройпроект-1