+38 (096) 173 0008
                                                                       +38 (057) 764 1441


Закрыть
Ваше имя
Контактный телефон
Удобное время звонка
Введите код с картинки

 

Додаток 3
до Порядку

_____________________________________________________________

        (найменування органу державного архітектурно-будівельного

____________________________________________________________

контролю, якому надсилається заява)

 

Замовник

________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, місце ________________________________________________________

проживання, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, ________________________________________________________

номер облікової картки платника податків (не зазначається

________________________________________________________

фізичними особами, які через свої релігійні переконання ________________________________________________________

відмовляються від прийняття реєстраційного номера ________________________________________________________

облікової картки платника податків та повідомили про це ________________________________________________________

відповідному органу державної податкової служби і мають

________________________________________________________

відмітку у паспорті), номер телефону;

________________________________________________________

найменування юридичної особи, її місцезнаходження,

________________________________________________________

код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер, ________________________________________________________

номер телефону)

ЗАЯВА

Відповідно до статті 391 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” прошу внести зміни до повідомлення про початок виконання підготовчих/будівельних робіт (необхідне підкреслити) _______________________________________________________________________________,

(найменування об’єкта будівництва)

поштова/будівельна адреса ________________________________________________________,

вид будівництва_________________________________________________________________,

(нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення

______________________________________________________________________________,
діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт)

код об’єкта _____________________________________________________________________,

(згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

категорія складності_______________________________________________.

Найменування документа, що є підставою для зміни даних, ____________________________________від_____________20__№______, виданого_______________________________________________________.

З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт та внесених змін до них; декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; дозволів на виконання будівельних робіт, відмов у їх видачі та анульованих дозволів; декларацій про готовність об’єкта до експлуатації, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” я, __________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Додаток.      Повідомлення про початок виконання підготовчих/будівельних робіт, в якому враховано зміни, в одному примірнику.

Замовник

МП

___________________

(підпис)

____________________

(ініціали та прізвище)

_________

Примітка.  На кожній сторінці заяви замовником проставляється підпис, що засвідчується його печаткою (за наявності).

 

 

{Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 747 від 26.08.2015}

 

 Проектно-строительная компания в Фейсбуке Канал Ютуб проектно-строительной компании Спецстройпроект-1